Zdravstvena kartica DAK u Nemačkoj - simbol za NFC tačka sa tri polukruga folkoteka.org

Od 1. januara važi E-recept – Ovako ga možete podići u apoteci

Inovacija za zdravstevne osiguranike

Od 1. januara važi E-recept – Ovako ga možete podići u apoteci.

Vaš lekar vam od početka godine više ne daje roze recepte – lekovi se sada prepisuju digitalno.
Ali kako funkcioniše elektronski recept?

Prepisivanje većine lekova na papiru za osiguranike postalo je stvar prošlosti od početka 2024 godine: lekarske ordinacije i bolnice sada su obavezane da prepisuju lekove na recept putem takozvanog elektronskog recepta, skraćeno E-recept, koji osiguranici mogu iskoristiti u apoteci po svojoj želji.

Ali kako tačno funkcioniše korišćenje digitalnih recepata? Pregled.

 • Šta je E-recept?
 • Koje lekove prepisuju putem E-recepta?
 • Da li mi je potreban pametni telefon za korišćenje E-recepata?
 • Kako da iskoristim E-recept koji mi je dao lekar?
 • Koje prednosti pruža E-recept aplikacija?
 • Kako koristiti aplikaciju?
 • Da li mogu iskoristiti E-recepte i za članove porodice ili komšije?
 • Kakvu korist imam od E-recepta?
 • Koliko dugo je E-recept važeći?
 • Šta ako moj lekar još uvek ne može da izda E-recept?
 • Da li E-recept funkcioniše i za privatno osigurane osobe?

Šta je E-recept?

Kao i tradicionalni recept na papiru, i elektronski recept izdaje i potpisuje lekar ili lekarka, samo što je ovaj put u digitalnom obliku. E-recept sadrži sve informacije koje je i ranije imao papirni recept, tj. ko je kome propisao određeni lek.

E-recept se enkriptovano čuva na centralnom serveru u bezbednom podatkovnom centru. Prilikom realizacije recepta, apoteka koju je pacijent odabrao može pristupiti tim podacima. Prema Ministarstvu zdravlja Savezne Republike Nemačke, sve apoteke u zemlji su sposobne za ovu vrstu pristupa.

Od 1. januara važi E-recept – Ovako ga možete podići u apoteci

Koje lekove prepisuju putem E-recepta?

Od sada, lekari moraju prepisivati recepte za lekove koji su podložni receptu putem E-recepta. Do sada je za to korišćen roze receptni obrazac. Zeleni recept (preporuka za lekove koji nisu podložni receptu, ali su dostupni isključivo u apotekama) može biti izdat kao E-recept ili, kao do sada, na papiru. Lekovi koji nisu podložni receptu za decu mlađu od dvanaest godina takođe bi trebalo da budu dostupni putem E-recepta.

Kasnije će se digitalni recept uvoditi i za druge stvari, kao što su terapije poput fizioterapije ili ergoterapije, i za pomagala kao što su štake ili invalidska kolica. Takođe, za lekove prema Zakonu o narkoticima, papirni recept u žutoj boji ubuduće će se zameniti E-receptom.

Da li mi je potreban pametni telefon za korišćenje E-recepata?

Ne, nije obavezno da imate pametni telefon ili aplikaciju. Svaki E-recept može se iskoristiti u apoteci i bez pametnog telefona. Prema informacijama Saveznog ministarstva zdravlja, korišćenjem zvanične E-recept aplikacije mogu se ostvariti dodatne pogodnosti, o čemu više možete pročitati u nastavku.

Od 1. januara važi E-recept – Ovako ga možete podići u apoteci

Kako da iskoristim E-recept koji mi je dao lekar?

Postoje ukupno tri načina:

1. E-recept se može digitalno iskoristiti u apoteci putem elektronske zdravstvene kartice.

2. E-recept možete iskoristiti putem E-recept aplikacije.

3. U lekarskoj ordinaciji možete zatražiti papirni izvod za E-recept. Ovaj izvod možete zatim predati u apoteci kako biste dobili prepisani lek.

U prvom slučaju, zdravstvena kartica se stavlja u čitač u apoteci. E-recept nije direktno sačuvan na kartici; ona samo služi kao ključ kako bi farmaceut mogao pristupiti digitalnom receptu na centralnom serveru i izdati odgovarajuće lekove. Za to vam nije potrebna PIN kod osiguranika. Međutim, ovo takođe znači da svako ko ima vašu zdravstvenu karticu može iskoristiti recepte. Ukoliko izgubite karticu, trebali biste je odmah blokirati kod svoje zdravstvene kase. Naročito ako je model bez slike.

Čitaj još:   Najpovoljnije mobilne tarife u Nemačkoj

Alternativno, u apoteci možete pokazati kod recepta putem E-recept aplikacije ili predati papirni izvod sa kodom. Ovaj izvod nije više roze boje kao ranije, ali sadrži sve relevantne informacije za apoteku. Važno je napomenuti da je ovaj izvod važeći i bez ručnog potpisa.

Kakve prednosti pruža E-recept aplikacija?

Za E-recept, gematik, nacionalna agencija za digitalizaciju zdravstvenog sistema u Nemačkoj, razvila je posebnu aplikaciju. Putem ove aplikacije možete unapred poslati digitalni recept apoteci i kasnije preuzeti lek ili ga dostaviti. Na ovaj način, takođe možete naručiti lekove i kod online apoteke.

Prema gematik-u, E-recept možete poslati željenoj apoteci putem aplikacije. Tada ćete odmah saznati da li je lek dostupan ili se može naručiti u apoteci. Ako apoteka takođe pruža uslugu dostave, pacijenti koji su bolesni ne moraju ići do apoteke – ovo je posebno pogodno za pacijente koji žive udaljeno.

U aplikaciji od 1. januara osiguranici takođe mogu pregledati recepte iz poslednjih 100 dana i proveriti smernice za uzimanje propisanih lekova. Takođe, aplikacija pruža informacije o obližnjim apotekama i njihovim radnim vremenima.

Kako koristiti aplikaciju?

E-Recept aplikacija od strane gematik-a je besplatna i može se preuzeti iz standardnih prodavnica aplikacija, kao i sa veb-stranice gematik. Više informacija o aplikaciji možete pronaći i na veb-sajtu E-recepta.

Važno: Za prijavu u aplikaciji potrebna vam je vaša zdravstvena kartica i odgovarajući PIN. Ako nemate ove podatke, možete ih zatražiti od svog zdravstvenog osiguranja. I kartica i vaš pametni telefon moraju podržavati NFC tehnologiju (“Near-Field Communication”, bežična komunikacija na kratkom rastojanju).
Zdravstvena kartica DAK u Nemačkoj - simbol za NFC tačka sa tri polukruga folkoteka.orgDa li vaša zdravstvena kartica podržava ovu tehnologiju, možete proveriti po malom simbolu – tačka sa tri polukruga, postavljena gore u sredini, i tzv. CAN broj desno gore ispod reči “Gesundheitskarte”. Većina kartica podržava ovu tehnologiju. Da li vaš pametni telefon ima NFC i da li je stoga pogodan, aplikacija proverava tokom prijave.

Prijavljivanje u aplikaciji je moguće na dva načina:

 1. Prijavljivanje pomoću vaše zdravstvene kartice. Sa CAN brojem i PIN-om osiguranika možete se prijaviti u aplikaciji i koristiti njene funkcije.
 2. Ako koristite aplikaciju ePA (elektronska zdravstvena kartica) svog zdravstvenog osiguranja, možete se takođe prijaviti putem nje u E-recept aplikaciji i zatim koristiti njene funkcije.

Prema informacijama Ministarstva zdravlja (Gesundheitsministerium), trenutno je zvanična aplikacija gematik jedina aplikacija za pametne telefone koja se može koristiti za iskorišćenje E-recepata u apotekama, a aplikacije zdravstvenih kasa za ovo se ne mogu koristiti. Na veb-sajtu vaše kase možete pronaći dodatne informacije o E-receptu, a kase tamo opisuju i postupak registracije za aplikaciju.

Da li mogu iskoristiti E-recepte i za članove porodice ili komšije?

Ako vaš partner ili partnerka leži bolesna u krevetu ili je put do apoteke previše naporan za komšinicu koja je u potrebi za negom, možete im nabaviti lekove u apoteci – za to vam je potrebna zdravstvena kartica te osobe ili papirni izvod sa kodom recepta. Praktična opcija ovde je porodična funkcija E-recept aplikacije: Putem nje, članovi porodice mogu iskoristiti recepte jedni za druge. Za to je potrebno da se u aplikaciji kreiraju odgovarajući profili.

Šta mi donosi E-recept?

Osobe koje redovno koriste određene lekove više ne moraju svaki put ići do svog lekara u ordinaciju kako bi dobili opet recepte. Ovo omogućava E-recept i štedi putovanja. Međutim, ovo važi samo unutar jednog tromesečja. Kada počne novo tromesečje, potrebno je ponovo učitati karticu osiguranika u ordinaciji.

Čitaj još:   NEVEROVATAN VIDEO, na suze te natera!

E-recept je stoga relevantan i u takozvanoj telemedicini: putem video-četa iz udobnosti vlastitog doma možete razgovarati s lekarom, koji zatim izdaje E-recept, koje možete poslati aplikacijom direktno u vašu apoteku.

Gubitak papirnih recepata takođe pripada prošlosti. Izdati a ne preuzeti recepti su sačuvani na centralnom serveru – stoga jednostavno odete do najbliže apoteke i stavite svoju zdravstvenu karticu u čitač. Tada će vam farmaceut izdati prepisane lekove.

Dobro je znati: Više različitih lekova nije više na jednom receptu, za svaki lek postoji poseban E-recept. To znači da se lekovi mogu pribavljati odvojeno, na primer, prema dostupnosti u određenoj apoteci.

E-recept takođe ima za cilj povećanje sigurnosti pacijenata. Zbog toga što su recepti digitalno sačuvani na centralnom serveru, lekari ili farmaceuti mogu brže prepoznati nepoželjne interakcije između različitih lekova prepisanih za jednu osobu.

E-recept i aplikacija su besplatni, ali se i dalje primenjuju postojeće doplate za lekove.

Koliko dugo je E-recept važeći?

Digitalni recept može se iskoristiti u apoteci 28 dana od datuma izdavanja, isto kao i roze recept na papiru, nakon čega troškove za lek preuzima zdravstvena kasa. Zeleni recepti važe neograničeno, dok privatni recepti imaju rok od tri meseca.

Trajanje važenja E-recepta može se proveriti u aplikaciji prema informacijama od gematik. Iskorišćeni E-recepti automatski se brišu nakon 100 dana, dok se neiskorišćeni brišu deset dana nakon isteka roka važenja recepta.

E-recept se može iskoristiti samo jednom. Čim se iskoristi, status recepta se menja na centralnom serveru, čime se sprečava višestruko iskorišćenje.

Šta ako moj lekar još uvek ne može izdati E-recept?

U tom slučaju, lekari mogu izuzetno izdati recept na roze papiru. Za pacijenta to nema posledica, jer i dalje može iskoristiti papirni recept. Međutim, dugoročno se očekuje potpuno zamenjivanje papirnih recepata E-receptom. Savez lekara osiguravajućih zdravstvenih fondova (Kassenärztliche Bundesvereinigung) je prijavila pojedinačne tehničke poteškoće pri početku uvođenja E-recepta. Međutim, smatra se da su skoro sve lekarske ordinacije tehnički pripremljene.

Da li E-recept funkcioniše i za privatno osigurane osobe?

Obaveza korišćenja E-recepta važi samo za lekare koji leče osobe sa obaveznim (gesetzlich) zdravstvenim osiguranjem. Prema informacijama Saveznog ministarstva zdravlja, privatni recepti, koji su do sada bili izdati na plavom papiru, takođe mogu biti izdati kao E-recept, pod uslovom da sistem koji se koristi u lekarskoj ordinaciji podržava ovu funkciju. Da bi to postigli, pacijenti moraju imati aplikaciju svog zdravstvenog osiguranja i digitalni identifikator (Gesundheits-ID).

Ostavite komentar