alzheimer - alchajmer bolest dementnost

Zdrav mozak smanjen rizik od Alzheimerove – 12 saveta

Zdrav mozak smanjen rizik od Alzheimerove – 12 saveta Prema Alzheimer Forschung Initiative e.V., uobičajeno je da su prvo zahvaćene sinapse kod Alchajmerove bolesti. To rezultira time da komunikacija između nervnih ćelija (neurona) više ne funkcioniše pravilno, te informacije ne mogu biti pravilno obrađene i prenesene. Tokom napredovanja bolesti, nervne