nemačka zastava - zivot u nemackoj

Pregled novog Zakona o useljavanju kvalifikovane radne snage u Nemačkoj

Pregled novog Zakona o useljavanju kvalifikovane radne snage u Nemačkoj Novim zakonom o useljavanju stručnjaka, stručnjacima sa stručnim obrazovanjem i osobama sa stručnim praktičnim znanjem olakšava se useljavanje u Nemačku. Sa novim zakonom, već postojeći propisi za stručnjake sa visokim obrazovanjem, poput Plave karte EU, će se nastaviti i delimično